Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní přístupové komunikace silnice II/432 směr Koryčany - Kroměříž.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů Policie ČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Střílky v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Obec
1665

OBJ_01 Střílky

V případě nutnosti evakuace, objízdná trasa je směr silnicí II/432 Kroměříž Střílky
1666

OBJ_02 Střílky

v případě nutnosti evakuace, objízdná trasa může být i smerem na I/50 Brno Střílky

 

 

 

 

 

 

Přehled dopravních omezení v dPP obce Střílky v POVIS

 

Obec Střílky nená záplavová území. Obci prochází silnice II/432 směr Koryčany - Kroměříž, ale taky i silnice I/50, pro směr Brno.

V případě povodní se nepředpokládá zaplavení hlavní komunikaci II/432. Zaplaveny jsou pouze místní komunikace obce.