Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - tel.: 541 211 737

Výkon správy toků:  závod Střední Morava, provoz Uh.Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01, Uh.Hradiště

tel.: 572 532 687, 572 552 716-17;  e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

Přímá správa vodních toků - Střílecký potok, Zámecký potok, Lískovecký potok

Příslušné odpovědné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 371, e-mail: provozveseli@pmo.cz


Lesy ČR s.p. ST Vsetín - oblast povodí Moravy

U Skláren 78, Vsetín 755 01, Tel: 956 957 111, web: www.lesycr.cz

Pro tok: bezejmenný pravostranný přítok Stříleckého potoku

detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice, tel: 956 957 125


Vodoprávní úřad – MěÚ Kroměříž,

odbor životního prostředí –

oddělení ochrany vod a prostředí - vodoprávní úřad

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž

vedoucí odboru Ing. Petr Vodák 573 321 326


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: +420 244 03 1111