Střílecký potok

Délka toku                              3,524 km     převýšení od pramene k ústí  169 m    

Plocha povodí                        4,027 km²  

Pramen                                  v jižní části katastru nad obcí Střílky pod vrcholem Hrad ve výšce 445 m n. m.

Ústí                                        zleva do Litavy pod Chvalnovem (ve výšce 276 m n. m.)

Hydrologické pořadí         4-15-03-0310   ID DIBAVOD: 415 620 000 400   ID CEVT: 10 198 958

Průběh Stříleckého potoku

Střílecký potok je jedním ze dvou hlavních toků v Střílkách - v jejich východní části - ve Zlínském kraji, protékající severním směrem v celé délce obce Střílky. Potok pramení nad obcí pod Hradem v nadmořské výšce 445 m. Od pramene teče severním směrem obcí, kde ohrožuje lidská stavení a pozemky v lokalitách - Chaloupky, Hradská, Hřbitovní a Zámecká a dále pak volným katastrem obce Střílky, kde se k němu připojuje ještě jeden významný bezejmenný pravostranný přítok z vrcholku Hradská (393 m). Potok se spojuje s páteřním tokem Litava (Cézava) pod obcí Chvalnov-Lísky. Správcem VT je povodí Moravy s.p. (Dyje) Brno, závod Střední Morava, provoz Kroměříž

Zámecký potok

hydrologické pořadí      4-15-03-0330    ID DIBAVOD: 415 650 000 100   ID CEVT: 10 206 423

Délka toku                             3,587 km

Plocha povodí                       3,901 km2

Pramen                                 ve 2 větvích, z nichž povodňově je významná východní, pod Olšovcem ve výšce 369 m n.m.

Ústí                                       zleva do Litavy pod Kužušicemi nad býv. Pírovým mlýnem ve výšce 265 m n.m.

Zámecký p. lemuje západní část obce ve 2 větvích, a je dalším levostranným přítok říčky Litavy. Délka toku činí 3,6 km. Plocha povodí měří 3,9 km². V katastru je na Zámeckém potoku rovněž kaskáda dvou rybníků – malých vodních nádrží. Zámecký potok je ve správě Povodí Moravy s.p. Brno, závod Střední Morava, provoz Kroměříž.

Lískovecký potok

Délka toku                         4,595 km          

Plocha povodí                   9,32 km²

Pramen                             pod hřebenem Na Pahrbu (512 m)  ve výšce 458 m n.m.

Ústí                                   do Kyjovky v Lískovci      (ve výšce 269 m n.m.) 

Hydrologické pořadí          4-17-01-0680    ID DIBAVOD: 419 940 017 000     ID CEVT: 10 189 535                       

Průběh toku

Pramení v jižní části Střílek ve výšce 458 m n.m. a směřuje po hranici katastru na západ k Lískovci a Koryčanům. Vlévá se do Kyjovky zprava nad areálem BDT a.s. v Koryčanech. Lískovecký potok je ve správě Povodí Moravy s.p. (Dyje) Brno.

 

 Další bezejmenné toky v katastru Střílek

 

Identifikátor toku  

ID toku (CEVT)  

Název toku  

Identifikátor recipientu  

Název recipientu  

1.

415 600 002 200

10 200 266

jivinský-hlavní

415 600 000 100

Litava

2.

415 600 002 300

10 206 638

jivinský

415 600 002 200

jivinský-hlavní

3.

415 600 002 500

10 189 032

jivinský

415 600 002 200

jivinský-hlavní

4.

415 600 002 700

10 202 573

bezejmenný

415 600 002 200

jivinský-hlavní

5.

415 600 002 900

10 203 875

bezejmenný

415 600 002 200

jivinský-hlavní

6.

415 620 000 500

10 206 824

střílecký-lesní

tok ve správě Lesy ČR - ST oblast povodí Dyje

415 620 000 400

Střílecký p.

7.

415 620 000 600

10 190 542

bezejmenný

415 620 000 500

 

8.

415 620 000 900

10 193 946

bezejmenný

415 620 000 400

Střílecký p.

9.

419 940 017 100

10 207 182

bezejmenný

419 940 017 000

Lískovecký p.

jivinský p.4-15-03-0310  ID DIBAVOD:415 600 002 200   ID CEVT: 10 200 266

Pramení pod Velkou jivinou a ohrožuje především své křížení s komunikací I/třídy E50, která v katastru Střílek přetíná Chřiby, a také následnou obec po toku Zástřizly, ve kterých vtéká do Litavy.

Vodní toky v katastru obce Střílky - mapa