Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Kroměříž. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: OÚ Střílky, adresa: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, telefon/fax: 573 375 012, e-mail: obec@obecstrilky.cz; web:   www.obecstrilky.cz

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Střílky, Koryčanská 47, 768 04


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP


Povodňová komise obce Střílky

adresa: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky
telefon/fax: 573 375 012;  e-mail: obec@obecstrilky.cz

e-mail: obec@obecstrilky.cz; web:   www.obecstrilky.cz

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa zaměstnání

adresa domů

        kontakt        

1.

Ganjuškin, Viktor

předseda

OÚ Koryčanská 47, 687 12 Střílky

Střílky, Hradská 194 , 687 12 Střílky

573 375 012

778 082 908

2.

Endlicher, Milan

místopředseda

OÚ Koryčanská 47, 687 12 Střílky

Střílky, Komná 184 , 687 12 Střílky

602 515 837
3.

Krejčiřík, Milan

člen

OÚ Koryčanská 47, 687 12 Střílky

Střílky, Nová 294, 687 12 Střílky

605 116 662
4.

 Vrba, Miroslav

člen, velitel JSDH

OÚ Koryčanská 47, 687 12 Střílky

Střílky, Dolní 3, 687 12 Střílky

 602 146 597
5.

 Merta, Karel

člen, starosta SDH

OÚ Koryčanská 47, 687 12 Střílky

Střílky, Hradská 231, 687 12 Střílky

 725 122 818
6.

 Gejdoš, Stanislav

člen, člen JSDH

OÚ Koryčanská 47, 687 12 Střílky

Střílky, Koryčanská 286, 687 12 Střílky

 606 740 475
7.

Prachař, Jiří

člen OÚ Koryčanská 47, 687 12 Střílky Střílky, Hradská 273, 687 12 Střílky 732 860 523
8.

Měřička, Jiří

člen OÚ Koryčanská 47, 687 12 Střílky Střílky, Chaloupky 215, 687 12 Střílky 605 129 726