Odtokové poměry


Průměrný průtok v jednotlivých místech na  Stříleckém potoku a Zámeckém potoku není znám. Na tocích žádné hlásné profily zatím nejsou vybudovány.


K. ú. Střílky protéká Střílecký potok východním okrajem obce v části Chaloupky, Hradská, Hřbitovní a Zámecká. Na toku jsou v některých částech v obci zatrubnění, jejichž vstupy, při zanesení, mohou zpomalit odtok povodňových vod a rozlít se v těchto lokalitách do RD a pozemků.

Zámecký potok protéká západní částí obce v části Zámecká. Na toku jsou mosty, mostky a lávky, které mohou, při zanesení, způsobit omezení průtoku, a zpomalit odtok tak, že se vody mohou rozlévat do zástavby obce.

Koryta Stříleckého potoku a Zámeckého potoku ve Střílkách nejsou upravena, i když se na některé jejich části vypisuje výběrové řízení na opravu, zpevnění a zprůchodnění - to bude provedeno v nejbližších letech. Kritickými místy při průchodu povodní jsou lávky a břehová snížení v jejich inundacích ve Střílkách, kde dochází k rozlivům nebo ke vzdouvání vody nebo vybřežování.


Kritické body při průchodu povodní představují

Místa omezující odtokové poměry v katastru obce