A) Přehled inundačních území


Střílecký p.

LB inundace podél toku v obci Střílky

Levobřežní inundace Stříleckého p. postihuje zástavbu rodinných domů v lokalitách Chaloupky, Hradská, Hřbitovní a Zámecká. Koryto potoku zde prochází v blízkosti obytné zástavby.

Zámecký p.

PB inundace podél východní větve Zámeckého potoku v obci Střílky.

Pravobřežní inundace Zámeckého potoku (jeho východní větve) postihuje zástavbu rodinných domů v lokalitě Zámecká. Na toku leží rovněž v zámecké zahradě kaskáda dvou průtočných rybníků.