Hladinoměry

Vodočty ve Střílkách nejsou instalovány

Základní hlásné profily - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na Litavě nebo Kyjovce, jejichž povodí katastr Střílek ovlivňuje, nebo nad a v katastru Střílek. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na úrovni obce, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik) nebo ve správě obce.

Pro obec Střílky nejsou na tocích uvnitř ani v okolí obce zřízeny žádné hladinoměry.

Významné vodočty na vodních tocích v okolí Střílek

ID profilu v POVIS Profil Vodní tok Stav hladiny - graf on-line Mapa Evidenční list SPA    I. SPA   II. SPA  III.

A_402

HP A KOR

Kyjovka Koryčany

ř.km 77,76

HP A KOR - Kyjovka

 

Koryčany ev.li HP A KOR

80

100

120

B_381

HP B BRA

Litava Brankovice

ř.km 45,70

HP B BRA - Litava

 

Brankovice ev.li HP B BRA 130 160 200
Hladinoměry přiřazené k dPP obce Střílky v POVIS