Stanovená záplavová území

V obci Střílky nejsou stanovena záplavová území, obec je ohrožováná bleskovými povodněmi.