E.7. Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A, B nebo C. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Hlásné profily kategorie B - na Litavě

Evidenční list HP B381 Brankovice - Litava

 

Hlásné profily kategorie C - na Kyjovce

Evidenční list HP C  VD Koryčany - Kyjovka