E.6. Návrh vyhlášení a odvolání povodňové aktivity

 

 

VZOR VYHLÁŠENÍ SPA


Povodňová komise obce Střílky

 

Věc: Vyhlášení stavu pohotovosti (ohrožení) v rámci územní působnosti obce Střílky podle § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Podle hlášení Povodňové komise obce Střílky dne___.___.____ v ___:___ hod bylo na vodním toku ______________________ v profilu __________v _____:_____ hod dosaženo hodnot výšky hladiny ____ cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stav pohotovosti (III. stupni povodňové aktivity - stavu ohrožení). 

Proto Povodňová komise obce Střílky vyhlašuje dnes, t. j. ____.____._______ v _____:_____ hod. stav pohotovosti (stav ohrožení) ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. v rámci územní působnosti obce Střílky.

Vyhlášení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno krajské povodňové komisi kraje Zlín.

V obci Střílky dne _____._____._______ v _____:_____ hod.

____________________________________________________
Předseda povodňové komise obce Střílky

 


 

VZOR ODVOLÁNÍ SPA


Povodňová komise obce Střílky


Věc: Odvolání druhého a třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti a stavu ohrožení ve správním obvodu obce Střílky a vodním toku __________ od říčního kilometru __________ po říční kilometr __________

Povodňová komise obce Střílky odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti a stav ohrožení na území obce Střílky na vodním toku __________ od říčního kilometru __________ do říčního kilometru __________dne___.___.____ v ___:___ hod.

Zrušení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno krajské povodňové komisi kraje Zlín.

obci Střílky dne _____._____._______ v _____:_____ hod.


___________________________________________________
Předseda povodňové komise obce
Střílky